Köpvillkor 


I vår webbshop visas priser inklusive moms. 


Vi erbjuder köp mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor från att vi gör din maskin klar för utkörning alternativt skickar din maskin, (gäller ej företagsköp pga konkursrisker vid nu rådande pandemi). För företag och köp utanför Sverige gäller förskottsbetalning. Vid finansiering genom Wasa Kredit överlåts fordran till Wasa så snart vi mottagit signerat avtal från er. Skulle vi inte få in avtalen från Wasa inom rimlig tid övergår fordran på maskinen till dig som kund. 


I samtliga priser på alla produkter utan Sweeper Collector och våra markplattor ingår frakt inom Sverige. Vid ordrar där frakt är exkluderat återkommer vi med fraktpris för godkännande av dig som kund innan vi skickar er beställning. 


När din beställning är registrerad hos oss bekräftas den med en orderbekräftelse. Kontrollera noga så att alla uppgifter stämmer. Har du inte fått din orderbekräftelse nästkommande vardag ber vi dig kontakta oss igen för att säkerställa att din order gått fram.


Greystone Maxi Vac & Paddock Vac:

Vi lämnar 1 års garanti på våra maskiner från Greystone. Garantifel på motor åtgärdas på certifierad Hondaverkstad dit du som kund själv ombesörjer transporten. Garantin från Honda gäller under förutsättning att service gjorts regelbundet enligt bifogad manual.

Garantin gäller inte slitage och skada som uppkommit under oaktsamt användande. Garantin gäller heller inte om inte bifogade instruktioner för hur maskinen skall användas har efterföljts. Vid export, köp inom EU utanför Sverige samt i de fall där kunden själv ombesörjt frakten står vi inte för fraktkostnader vid eventuella garantiåtaganden. 

När maskinen inte används skall slangen tömmas på vatten och lämnas rengjord och torr. Garantin omfattar inte onormalt slitage på slangen och ej heller om vatten eller gödsel varit stående i slangen under förvaring. 

Små ojämnheter i plasten och mindre ytrost på metalldelar kan förekomma vilket anses som normalt och inget som påverkar funktionaliteten. 


Paddock Cleaner Sweeper Collector

Vi lämnar 2 års garanti på maskinen Sweeper Collector. Då din maskin levereras ber vi dig att noggrant kontrollera varan samt uppmärksamma eventuella skador på emballaget. Om emballaget är skadat ber du speditionsombudet att skriva en notering om detta. Vi rekommenderar inte att du inte tar emot en produkt som är skadad vid leverans samt omgående tar kontakt med oss.


I enlighet med Konsumentköpslagen tillämpar vi ångerrätt vid distansköp i 14 dagar från att du mottagit din vara. Du som kund ombesörjer och bekostar då returfrakt. Vi återbetalar hela varans värde inom 14 dagar efter vi mottagit varan under förutsättning att varan är oanvänd och i nyskick. Är varan använd eller skadad av er dras kostnad för detta av från återbetalning. Vi rekommenderar er att dokumentera (med bilder) varans skick innan den skickas, i fall att transportskada skulle uppstå. Returblankett finns för nerladdning här. Ifylld returblankett kan postas med brev eller mailas, men skall vara oss till handa senast 14 dagar efter att varan mottagits av er. 


I samband med kontakt genom vårt kontaktformulär, e-post eller telefon erhåller Muddy Motor AB i regel personuppgifter. Muddy Motor AB garanterar att dessa personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning och vårt företags integritetspolicy. De kunduppgifter som du lämnar till oss används i våra register för eventuell mailkonversation, orderhantering, fakturering och eventuell framtida kontakt. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part. De uppgifter vi behöver för att kunna handlägga er order hanterar vi enligt dataskyddsförordningens GDPR, vilket bland annat innebär att du som kund kan be oss om utdrag om vilka uppgifter vi har om dig om så önskas. I samband med att ni kontaktar oss godkänner ni att vi använder oss av de uppgifter ni lämnat för att kunna hantera er order eller besvarar era frågor.
 

 


 

 


 

                   


Post
Samtal
Karta